Spiraalleren: taal geven aan een praktijkvoorbeeld

Op een coördinatorenvergadering probeerden we een praktijkvoorbeeld uit de ronde te interpreteren a.h.v. de leerspiraal. De leerspiraal is een instrument dat je wil inspireren om leerdoelen te formuleren rond een bepaald thema. Het cahier wil begeleiders vooral bewust maken van hun praktijk en taal geven.

 

We verzamelden in de implementatiegids ook inspirerend materiaal bij de leerspiraal, maar dan vanuit externe bronnen en organisaties. Je kan dat materiaal hier vinden.

Inleiding

De handleiding uit het cahier W.O. wil taal geven aan de praktijk van FOPEM-begeleiders. De handleiding is allesbehalve een wet. Het is dus niet de bedoeling dat je wereldoriëntatie op je school volledig omgooit en in alle instrumenten uit de handleiding probeert te proppen. De instrumenten uit de handleiding willen je bewust maken van hoe je wereldoriëntatie aanpakt, willen je taal geven om datgene wat je soms intuïtief doet onder woorden te brengen, ze willen je inspireren tot nieuwe pistes voor wereldoriëntatie in je school.

Het cahier W.O. fungeert als kwaliteitsinstrument. Het is en blijft echter een leerplan dus afspraken op teamniveau rond leerlijn en volgsysteem blijven verplicht.

 

De leerspiraal is een zeer flexibel instrument:

- Kennen, begrijpen, toepassen…misschien zijn het woorden die voor jou vreemd aanvoelen en je eerder beperken dan inspireren. Pas gerust de woorden aan, je kan zelf onderzoek doen naar inspirerende werkwoorden of via het forum op de cahierwebsite samen met collega’s op zoek gaan naar alternatieven.

- In je praktijk merkte je ongetwijfeld al dat de fasen van de leerspiraal vlot op een uurtje doorlopen kunnen worden maar evengoed symbool staan voor de groei van kleuter tot oudste leefgroeper. Een leefgroep kan dus op één uurtje van kennen naar creëren gaan, evengoed duurt het voor sommige vaardigheden en inzichten soms zes jaar.

- De leerspiraal is een inspiratie om je praktijk te versterken, niet om je praktijk volledig in in te passen.

Taal geven aan praktijkvoorbeelden

We vroegen de coördinatoren om een praktijkvoorbeeld te linken aan de verschillende fases uit de leerspiraal.

RUIMTE - verkeer

Bij de aanleg van een nieuwe asfaltlaag is het zebrapad voor de school verdwenen.

 

 

 

 

 

 

 

NATUUR

Baptist (Leefgroep 3) komt met een zak van de Action vol aardappelen naar school. Zijn papa heeft aardappelen van 't land gehaald.

 

 

 

MENS & MAATSCHAPPIJ

Gesprek over Kinepolis in de ronde.

Spiraalleren - taal geven aan een prakti
Spiraalleren - taal geven aan een prakti
Spiraalleren - taal geven aan een prakti