LEREN IS LICHAMELIJK

Jaarlijkse gemeenschappelijke pedagogische studiedag voor alle FOPEM-scholen op 27 en 31 januari

Eind januari komen de FOPEM-scholen regionaal samen op een gemeenschappelijke pedagogische studiedag. De studiedag vorig schooljaar vormde de gezamenlijke start en introductie voor ons eerste eigen leerplan: het cahier W.O. Ondertussen zitten de scholen op verschillende snelheden in hun implementatieverhaal. De studiedag dit schooljaar vormt een verdieping op het cahier W.O. Vanuit de ervaringscyclus en cognitieve tijdslijn onderzoeken we samen de stelling 'Leren is lichamelijk'. In verbinding met allerlei pedagogische thema's gaan we na hoe lichamelijk leren kansen biedt voor wereldoriëntatie, en bij uitbreiding voor alle leergebieden.

 

Programma

Tijdens de flexibele start nemen we je mee door ons eigen Technopolis! We kijken samen wat er precies gebeurt in je hele lichaam wanneer er een ervaring binnenkomt, en hoe die ervaring dan kan leiden tot een leerkans.

De gidsbeurt in ons Technopolis duurt 20 minuten en gebeurt in kleine groepjes . Na je gidsbeurt kan je in dialoog gaan met de deelnemers van de studiedag.

PRAKTISCH: je komt ten vroegste aan om 9u en ten laatste om 9u30 zodat je zeker één gidsbeurt kan meemaken. 

FLEXIBELE START

9U TOT 10U30

We organiseren met z'n allen een heuse deelpicknick.

Spreek in je team af wie iets meeneemt en zorg voor wat variatie. Wij zorgen voor borden, bestek en glazen.

Heb je hiervoor nog een specifieke vraag? Dan kan je ze mailen naar pbd@fopem.be 

DEELPICKNICK

12U TOT 13U

Je brieft elkaar over het atelier dat je volgde. Samen ga je op zoek hoe je de opgedane expertise kan linken aan jullie schoolvisie, -beleid en -praktijk.

TEAMREFLECTIE

15U30 TOT 16U30

workout Girls

Hoe ervaar ik als begeleider dat leren lichamelijk is? Je maakt een eerste keuze voor een persoonlijk vormingsmoment. Als begeleider sta je model voor de leerlingen, je toont hen hoe leren lichamelijk is. Daarom willen we jullie dit zelf, als persoon, laten ervaren. 

Klik op de afbeelding hier onder om jouw vorming te kiezen.

VORMING VOOR JEZELF

10U30 TOT 12U

zwemmer Pattern

Hoe stimuleer ik leerlingen in het lichamelijk leren?

Na een korte heropstart kies je opnieuw een atelier. Dit keer richten de ateliers zicht op jouw rol als begeleider. Vanuit een bevraging bij de scholen destilleerden we 10 thema's. Die worden in 10 ateliers verbonden met de onderzoeksvraag 'Leren is lichamelijk'.

 

Tijdens het atelier leer je het gekozen thema beter kennen, maak je de link met het cahier W.O. en denk je actief na hoe je je kennis uit het atelier kan toepassen in je klasgroep.

Je kiest als schoolteam best maximum 4 ateliers zodat jullie het geleerde ook effectief kunnen verduurzamen in de school.

Klik op de afbeelding hieronder om jouw atelier te kiezen.

ATELIERS

13U TOT 15U30

We komen op het einde van de studiedag nog eens samen met de hele groep. Welke eindreflecties nemen we mee? Hoe kon de studiedag beter voor jou? Wat wil de school gaan doen met de onderzoeksvraag 'Leren is lichamelijk'?

EINDREFLECTIE

16U30 TOT 17U

 

Praktisch

Scholen uit West- en Oost-Vlaanderen worden uitgenodigd op 27 januari in Hostel Groeninghe in Kortrijk (Passionistenlaan 1). De jeugdherberg is een partner van buurtschool V-Tex. Jullie arriveren tussen 9u en 9u30, de studiedag eindigt om 17u.

Je kan parkeren aan de jeugdherberg zelf in de Passionistenlaan 1. Met de trein rijd je tot in het station van Kortrijk en wandel je 1km of neem je de bus (lijn 9, afstappen aan halte Kortrijk Broeder Isidoor).

Scholen uit Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg worden uitgenodigd op 31 januari in 't Speelscholeke in Deurne (Hertstraat 9). Jullie arriveren tussen 9u en 9u30, de studiedag eindigt om 17u.

Met de trein rijd je tot in Antwerpen-Centraal waar je de metro neemt onder het Astridplein (lijn 10, afstappen aan halte Deurne Cogelsplein) of de bus op perron 1 van het centraal station (lijn 410, afstapen aan halte Deurne Cogelsplein).

Samen school maken

Deze website dient als inspiratie voor begeleiders en coördinatoren die werken met een cahier van FOPEM.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now