top of page

STAP 4: Hoe soepel is soepel?

De teamleden gaan in gesprek over welke mate van structuur ze nodig hebben om aan W.O. te kunnen werken. Hieronder vind je materiaal voor een gespreksleidraad.

Gebruik de groene pijlen bovenaan en onderaan elke pagina om naar een vorige of volgende oefening te gaan.

Cahier W.O.
1. Ervaringsgericht werken bij ons op school

>> In de vorige stap focuste het team zich op de vaste werking. In deze stap ligt de aandacht op de ervaringsgerichte didactiek binnen het team. Klik op de foto links voor enkele oefeningen.

Cahier W.O.
2.  Gesprek over soepele leerlijnen

>> De soepele leerlijnen zijn gebaseerd op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Zit iedereen op dezelfde golflengte rond die eindtermen? Klik op de foto links voor een gespreksleidraad.

Cahier W.O.
3. Plan voor schooleigen leerlijnen

>> Elk team heeft eigen verwachtingen en noden rond wereldoriëntatie. Hoe gaat jullie school soepele leerlijnen maken? Willen jullie sommige zaken strakker maken en dus een schooleigen leerlijn ontwikkelen? Klik op de foto links om een plan op te stellen.

bottom of page