top of page

Hoe stimuleer ik leerlingen in het lichamelijk leren?

Tijdens het atelier leerde je het gekozen thema beter kennen, maakte je de link met het cahier W.O. en dacht je actief na hoe je je kennis uit het atelier kon toepassen in je klasgroep. Hieronder vind je de ateliers terug met bijhorende contactinformatie en materiaal.

Rots & Water
workout Girls
Rots & Water: praktijkvoorbeelden uit een FOPEM-school

Over Rots & Water (R&W): Bij R&W gaat het om bewustwording van je eigen krachten en mogelijkheden en het vermogen om met anderen samen te spelen, samen te werken, samen te leven, … in een snel veranderende multiculturele samenleving. R&W is een psycho-fysieke training waar dOEN, dENKEN en vERWOORDEN worden samengebracht. Een R&W training biedt effectieve manieren aan om met problemen om te gaan, door te gronden, te centreren en te focussen. 

In Kortrijk toonden Gerda Briers en Ilse Peters van 't Schommelbootje hoe er in hun school met Rots & Water wordt gewerkt. De oefeningen kwamen vooral uit het boek Rots & Water

Je kan Gerda en Ilse contacteren: gerda@schommelbootje.be en ilse@schommelbootje.be

In Deurne namen Mark Gevers van de Zevensprong en Rots-en-Water-trainer Karen Fieuws jullie mee op weg. Hieronder vind je het verloop van het atelier:

Veiligheid als eerste bouwsteen: om samen te spelen en te leren moeten kinderen zich veilig voelen bij de begeleider en de groep.

Verschillende eindtermen uit het cahier kunnen aangeraakt/besproken worden met oefeningen uit het R&W programma, bijvoorbeeld:

Gronden, centreren en focus als basis voor samenspelen, communicatie, samenwerken,….

Lichaamsbewustzijn met muziek:

Bas ballon 

Wandelende boom

Stokworstelen: gronden en centreren, spelen, kracht ervaren, eervol winnen en verliezen

Echte vriend (stevig staan, testen of de ander stevig staat en leunen) is mooi vertrekpunt voor een gesprek over vriendschap.

Wasknijperspel: eerlijk spelen, regels respecteren, ongelijkheid in de wereld.

Tapijtjes: eerlijk spelen, eigen basis verzorgen, ….

Grote vraag – kleine vraag (Wie heeft gewonnen? = kleine vraag. Heb je je centrum behouden? = grote vraag)

 

De bedoeling van het atelier is niet om deze oefeningen zomaar door te geven aan de kinderen waarmee je werkt. Zie het eerder als een warm-maker om zelf een driedaagse opleiding te volgen of je coördinator een EDIT (eendaagse introductietraining) te laten organiseren. Meer info over de opleidingen, aanvraag van een EDIT, wetenschappelijk onderzoek en achtergrond van Rots en water vind je op deze website.

Je kan Mark en Karen contacteren: mark.gevers@zevensprong.org en kfieuws@gmail.com

workout Girls
Segni Mossi: praktijkvoorbeelden uit een FOPEM-school

Het atelier is geïnspireerd op trainingen bij Segni mossi (bewogen tekens). Bij Segni Mossi staat het onderzoek van een concept door middel van beweging en grafische sporen centraal. Dat kan een onderzoek zijn van ‘snelheid’, ‘tegenstellingen’, ‘symmetrie’, ‘duisternis’, ‘de dynamiek van de sprong’, ‘traagheid’, ‘de wolken’, ‘zwaartekracht’, enz.

 

Jullie onderzochten zelf een concept, deden oefeningen, reflecteerden, afgewisseld met korte toonmomenten en observaties. Kim en Patricia gaven voorbeelden vanuit hun eigen praktijk met kinderen en collega’s.

 

Het onderzoek is eenvoudig, speels, maar met grote aandacht voor focus en concentratie. Samenwerking is belangrijk. De groep beïnvloedt de individuele inbreng en de individuele inbreng beïnvloedt de groep. De opbouw gebeurt langzaam en we nemen de tijd om alles te doorvoelen beleven. Een zekere traagheid zorgt voor bewustwording en verwondering.

Je vindt hier meer info over Segni Mossi.

Je kan Kim en Patricia contacteren: kim.troubleyn@speelscholeke.be en patricia.otte@speelscholeke.be

workout Girls
Kinderyoga: samen een volledige les ervaren

In Kortrijk gaf Liesbeth Vanneste een volledige les kinderyoga. Ilse Peters uit 't Schommelbootje was jammer genoeg ziek en kon het atelier in Deurne niet geven.

 

Liesbeth gaf een thema-les met verschillende oefeningen. Je kreeg inspiratietools aangereikt om er zelf mee aan de slag te gaan en kreeg ook zicht op bestaande materialen en oefeningen.

Ilse's atelier zou opgebouwd worden vanuit een prentenboek. Tijdens de coronacrisis deelde Ilse een lesidee in onze Facebookgroep over hoe ze kinderyoga aanbied in preteaching. Ze werkte rond het prentenboek Viktor, je vindt hier haar lesideeën.

Je kan Liesbeth en Ilse contacteren: liesbeth_vanneste@msn.com en ilse@schommelbootje.be

workout Girls
Ik zie het anders: omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen.

Kinesist Marc Litière had het in z'n atelier over richtingsmoeilijkheden. Deze zorgen bij kinderen voor grote moeilijkheden met lezen, schrijven, rekenen en ook met plannen en structureren. Bij leerkrachten en ouders zorgt dit soms voor verwarring en onbegrip. Dit alles kan leiden tot leerproblemen, faalangst, zwakke concentratie, vermoeidheid, weigeren, schoolmoeheid,...Volgende vragen kwamen aan bod:

Wat zijn richtingsmoeilijkheden en welke signalen zijn er?

Hoe komt het dat kinderen spiegelen?

Wat is nog normaal en wat is een probleem?

Welke aanverwante problemen zijn er?

Wat is het verschil tussen richtingsmoeilijkheden en –problemen?

Wat doen we best bij richtingsmoeilijkheden?

Hoe redeneren deze kinderen?

Welke feedback geven we en kan dit anders?

Welke oefeningen en hulpmiddelen?

Wat is de link met faalangst, schrijven, lezen?

Is dit dan dyslexie of dyscalculie?

Marc deed zijn boek cadeau aan onze begeleidingsdienst. Je kan het ontlenen door een mailtje te sturen naar pbd@fopem.be. Op zijn website vind je ook meer informatie.

Je kan Marc contacteren: litiere.marc@skynet.be

workout Girls
Cogitraining: wat onderwijs kan leren van voetbal

Stijn leerde jullie kennis maken met cogitraining. Het is een methode uit de voetbalwereld waarbij spelpatronen worden geautomatiseerd. De methode belast bewust het werkgeheugen door twee of meerdere taken tegelijk te laten uitvoeren. Als een kind het werkgeheugen belast kan het moeilijker nadenken en leert het automatiseren. Zo leren kinderen iets aan wat ze nooit meer vergeten en automatisch toepassen. 

In dit artikel legt Stijn zelf uit hoe je cogitraining kan gebruiken in de klas.

Je kan Stijn contacteren: stijngovaerts@gmail.com.

Stijn raadt het werk van cogitrainers Bert en Tom​ aan. 

workout Girls
Podiumpresence en lichaamsbewustzijn in theater

Bart had een mooi atelier voor jullie in petto maar was helaas ziek. Het atelier zou jullie tonen hoe de zesdeklassers van 't Speelscholeke hun basisschool-carrière afsluiten met een zelf gemaakt stuk theater. Via deze link zie je een fragment uit de voorstelling “Word Wakker” (2019) van de zesde klas.

 Theater =

- communicatie

- beweging

- een spiegel

- confrontatie

- lijfelijk

- stem

- …

“Je lichaam ervaren en kunnen gebruiken als middel tot contact, tot communicatie.”

Want…

“Als het over theater gaat,

Betekent dat, dat je niet moet staan doen alsof er iets gebeurt,

Maar dat het er moet zijn,

Dat het moet gebeuren,

Helemaal.”

            (Benny Claessens)

 

workout Girls
De Wildernis: praktijkvoorbeelden over risicovolle speelplekken.

Liese van buurtschool V-Tex liet jullie zien hoe ze wekelijks met haar kleuters naar De Wildernis gaat. Timmeren, in de bomen klimmen, kampen bouwen, vuur maken, met messen werken,… het kan er allemaal. Kinderen kunnen er onder begeleiding en toch lekker vrij hun grenzen aftasten in de natuur. In dit filmpje kan je met je eigen ogen zien wat De Wildernis precies is.

Je kan Liese contacteren: liese.kennes@lvbm.be

workout Girls
Outdoor educatie: ontdek de buitenles.

Ingrid en Joke van MOS leerden jullie de buitenles kennen als concretisering van outdoor learning. De buitenles maakt de beleving en leer-ervaring intenser en je zet meteen in op sociale vaardigheden. Geïntegreerd leren dus, waarbij ook de fysieke component  graag is meegenomen. Joke en Ingrid lieten jullie de drie componenten van outdoor education aan de lijve ondervinden: cognitieve ontwikkeling, fysieke ontwikkeling, sociale en persoonlijke ontwikkeling.

Leer hier meer over outdare-teaching, bezoek ook de vernieuwde MOS-website.

Download hier de documenten die Ingrid en Joke graag met jullie delen of bekijk hun presentatie.

Je kan hen contacteren: joke.oosterlijnck@west-vlaanderen.be en ingrid.vanderlinden@vlaanderen.be

workout Girls
Verschillende leerstijlen: spreek alle zintuigen aan in je projectwerk

Begeleid door Vincent Vandevyvere (pedagogisch begeleider)

Vincent doorliep met jullie een schat aan wetenschappelijke bronnen die de meerwaarde van actief en betekenisvol/zinvol werk bevestigen. Iedereen leert namelijk op zijn of haar unieke manier.  Als leerkracht moeten we die verschillende leerstijlen zo efficiënt mogelijk aanspreken en inzetten.  In het atelier zochten jullie samen naar concrete tips die passen bij het cahier WO en projectwerk, met specifieke aandacht voor de lichamelijk-motorische intelligentie. Je kan hier de presentatie/het verslag van Vincent's atelier vinden.

Segni Mossi
Kinderyoga
Richtingmoeilijkheden en spiegelen
Cogitraining
Podiumpresence en lichaamsbewustzijn
De Wildernis
Outdoor educatie
Leerstijlen in projectwerk
bottom of page