top of page

Wat is cultuurbeschouwing?

Cultuurbeschouwing is een levensbeschouwelijke vorming die voortvloeit uit het dagelijkse leven. We bewandelen actief vele wegen om gelijkenissen en verschillen te ontdekken, te benoemen en zo samenhang te creëren. 

Cultuurbeschouwen staat niet in het woordenboek. We maken onze eigen definitie: 

 

Cultuurbeschouwen is cultuur met aandacht ervaren, doen, maken. Het is ook cultuuruitingen overstijgen door overwegen en beoordelen vanuit verschillende perspectieven. Het is het beschouwen opnieuw verbeelden en vormgeven, cultuur maken dus.

Cultuur wordt doorgegeven van generatie op generatie. De school zet hierbij in perspectief en geeft op haar beurt cultuur door. Door samen te leven en samen te werken leren we begrijpen waarom mensen verschillend of gelijkend zijn; het vloeit voort uit het dagelijkse leven. Cultuurbeschouwing als vorming vraagt dan ook tijd en interactie. Het is daarom geen afgebakend vak maar een praktijk die je implementeert op vier sporen.

De scholen aangesloten bij FOPEM kiezen voor cultuurbeschouwing als levensbeschouwelijke vorming. Cultuurbeschouwing vloeit voort uit het dagelijkse leven en is geïntegreerd in de klas- en schoolwerking doorheen verschillende momenten van de dag en twee lestijden in het weekrooster. Elke school geeft op zijn eigen manier vorm aan cultuurbeschouwing. Ze gebruiken daarvoor het pakket cultuurbeschouwing.

2020-04-30 - Cahier cultuurbeschouwing -

Patricia Otte verzamelde als pedagogisch begeleider bij FOPEM sprekende praktijkvoorbeelden van cultuurbeschouwing en bundelde ze in een cahier.

Een mens denkt al gauw dat hij alles ziet of gezien heeft. Niets is minder waar. Hoe je bent opgevoed, naar welke school je gaat of ging, van welke sport- of jeugdvereniging je lid was of bent, in welke familie je opgroeit, wie je vrienden zijn, welke boeken je leest, welke media je gebruikt ... dat heeft invloed op wat je ziet en waar je naar kijkt. Maar ook in welke wijk of welk land je bent geboren, je huidskleur, je plaats op de maatschappelijke ladder, je inkomen, je dagelijkse grote of kleine problemen bepalen mee wat je ziet of niet ziet. Dit samenspel van een heleboel elementen maakt wie je bent of wie je wordt, heeft invloed op wat je ziet en waar je naar kijkt. Hoe geraak je daar wijs uit? Hoe krijg je daar zicht op? Kan cultuurbeschouwen een manier zijn?

Cultuurbeschouwen is zoals op reis gaan. Het is zowel cultuur ervaren als beschouwen. De voorbije jaren nam ik cultuurbeschouwing onder de loep op zoek naar een gemeenschappelijk kader voor de scholen die aangesloten zijn bij FOPEM. Ik verzamelde voorvallen, beelden, woorden en gedachten in een logboek. Het gemeenschappelijke kader kreeg de vorm van een kaart met kompas. Met dit logboek krijg je ook aanwijzingen om daarmee op wandel te gaan. Je kan kaart en kompas gebruiken om zicht te krijgen op dat samenspel van elementen waarvan eerder sprake. Wat je vooral ook nodig hebt, is een koffer. Een koffer om voorbeelden, voorwerpen, materiaal en kleinoden in te bewaren die getuigen van jouw manier van cultuurbeschouwen in de klas of op school.

Cultuurbeschouwing in een notendop

In cultuurbeschouwing hanteren we een viertal belangrijke kaders: de vlieger, de kaart, het kompas en cultuurbeschouwing op school. 

bottom of page