top of page

Start de implementatie!

Implementatie betekent schooleigen maken

Lees onze F.A.Q.-pagina door om goed voorbereid aan de start te komen.

Bekijk deze roadmap om te zien hoe de implementatiegids je ondersteunt in het 'schooleigen maken'.

Bekijk het filmpje om te weten hoe je concreet met die implementatiegids aan de slag gaat. 

Lees de Leidraad voor kernteams die je helpt om efficiënt tot een duurzame verandering te komen.

Moeite met de implementatiegids? Liever een boekje van A tot Z? Om de cahiercoaches te ondersteunen in het vormgeven van hun eigen pedagogische studiedag ontwikkelden we dit boekje. Het bevat de oefeningen van de implementatiegids én nog enkele extra's.

Filmpje implementatiegids
Grid en Bladeren

Het schoolteam wil het cahier W.O. leren kennen.

De school bevindt zich in het begin van het implementatieverhaal. Klik op de knop voor oefeningen om het cahier W.O. te leren kennen.

citroenen

Het schoolteam onderzoekt de identiteit, context en input van de school.

Het team zet de cahierbril op om naar de school te kijken. De visie op onderwijzen en leren is vaak de leidraad van het gesprek. Klik op de knop voor oefeningen om de identiteit, context en input van de school te onderzoeken.

Banana Pattern

Het schoolteam brengt in kaart hoe de vaste werking bijdraagt aan wereldoriënterend onderwijs.

Het team brengt de infrastructuur, activiteiten en pedagogische keuzes in kaart. Nadien zoekt het team de link met de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Klik op de knop voor een leidraad om de vaste werking in kaar te brengen.

Black and Whita Cactus

Het schoolteam bespreekt voor welke deeldomeinen schooleigen leerlijnen nodig zijn.

De teamleden gaan in gesprek over welke mate van structuur ze nodig hebben om de eindtermen van W.O. te bereiken. Klik op de knop voor een gespreksleidraad.

Illustrated White Cats

Het schoolteam maakt schooleigen leerlijnen.

De teamleden maken schooleigen leerlijnen. Soms beginnen ze van nul, soms bouwen ze verder op werk van andere scholen of op leerlijnen die de school in het verleden al eens maakte. Klik op de  knop voor tips om leerlijnen te maken.

zwemmer Pattern

Het schoolteam stemt het evaluatiebeleid en registratiesysteem af.

De teamleden proberen het helikopterzicht te behouden en gaan na welke invloed het cahier W.O. heeft op registratie en evaluatie. Klik op de knop voor reflectieve vragen en ondersteunende oefeningen.

Meisje met Tiger

Het schoolteam verankert de gemaakte keuzes en afspraken in de schoolvisie, het schoolbeleid en de schoolpraktijk.

In de school wordt ervoor gezorgd dat het cahier W.O. geregeld nog eens op de agenda staat en dat gemaakte keuzes en afspraken geëvalueerd worden. Klik op de knop voor tips.

bottom of page