top of page

STAP 5: Knip en plak

De teamleden maken schooleigen leerlijnen. Soms beginnen ze van nul, soms bouwen ze verder op werk van andere scholen of op leerlijnen die de school in het verleden al eens maakte. Hieronder vind je tips om leerlijnen te maken.

Gebruik de groene pijlen bovenaan en onderaan elke pagina om naar een vorige of volgende oefening te gaan.

Cahier W.O.
1. Welk systeem verkiezen we?

>> Vanuit de vorige stap weten jullie voor welke minimumdoelen jullie leerlijnen willen maken. In deze eerste oefening van stap 5 kiezen jullie het systeem waarmee je verder wil. Klik op de foto links om die keuze te maken.

Cahier W.O.
2.  Aan de slag met de instrumenten

>> De instrumenten uit het cahier W.O. zijn concrete kaders. Ze helpen je tussenstappen bedenken. Klik op de foto links om die tussenstappen te maken.

Cahier W.O.
3. Focus bepalen

>> Met behulp van de leerspiraal verkenden jullie mogelijke werkwoorden voor jullie soepele leerlijnen. Hieronder helpen we je een focus te bepalen.

bottom of page