top of page

Aan de slag met de instrumenten oefening 2

De instrumenten uit het cahier W.O. zijn concrete kaders. Ze helpen je tussenstappen bedenken. Hieronder helpen we je die tussenstappen te maken.

DOEL

 teamleden vaardig maken in het ontwikkelen van tussenstappen

De instrumenten uit het cahier W.O.
Jullie hebben al een goed idee over hoe jullie schooleigen leerlijnen voor de door jullie gekozen deeldomeinen eruit zullen zien. De leerspiraal is één van de instrumenten uit het cahier W.O. dat taal kan geven aan jullie tussenstappen.

Opdracht

De leerspiraal is een instrument om vanuit de voorkennis doelen te bepalen. Het haalt zijn kracht uit de sterke nieuwsgierigheid en leerdrang van leerlingen. Heel wat leerplannen zijn opgebouwd volgens deze leertheorie. Ook in de eindtermen zie je stukken van de leerspiraal terug. Neem er de deeldomeinen bij waarvoor jullie een leerlijn willen maken. Elk teamlid pikt er een eindterm uit. Bekijk het werkwoord van de eindterm, dit geeft vaak het beheersingsniveau aan. Met welk cognitief doel uit de leerspiraal kan je de eindterm verbinden? Overleg met je buur.

Moeite om die leerspiraal te gebruiken? Je vindt hier rechtstreekse tips rond de leerspiraal en meer info rond de andere onderwijsstappen op onze F.A.Q.-pagina!

Nu doen we even de omgekeerde oefening. Verdeel de cognitieve niveaus over het team. Verzin per cognitief niveau minstens vijf werkwoorden. Overleg opnieuw in groepjes waarom je die werkwoorden inspirerend vindt.

Vanuit de vorige oefening bepaalden jullie welk eindpunt je verkiest voor de soepele leerlijnen. Jullie dachten ook na over de vijf keuzes voor een tussenstap. Verdeel jullie werk uit de vorige oefening over het team. Probeer aan de hand van de leerspiraal een werkwoord te vinden bij elke tussenstap.

Materiaal

Materiaal
bottom of page