top of page

STAP 3: W.O. op onze school

Het team brengt de infrastructuur, activiteiten en pedagogische keuzes in kaart. Nadien zoeken jullie de link met de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Hieronder vind je oefeningen om de vaste werking in kaart te brengen.

Gebruik de groene pijlen bovenaan en onderaan elke pagina om naar een vorige of volgende oefening te gaan.

Cahier W.O.
1. Inleiding: wat is een vaste werking?

>> Leerlingen kunnen op veel verschillende manieren eindtermen voor wereldoriëntatie bereiken. In de meeste scholen ontdekken we vaak drie sporen. Klik op de foto links voor meer uitleg.

Cahier W.O.
2.  Kijk met een brede bril naar je vaste werking

>> We doen uitvoerig onderzoek naar de vaste werking van jullie school. Met een brede blik brengen we alle elementen die bijdragen aan W.O. in kaart. Klik op de foto links voor deze oefening.

Cahier W.O.
3. Kijk met een gefocuste bril naar je vaste werking

>> Vanuit het brede onderzoek gaan we focussen. Wat zien we in onze vaste werking? Waar zijn we tevreden mee en wat kan beter? Hoe gaan we hier als team mee om? Klik op de foto links voor deze oefening.

bottom of page