top of page

Het OK-kader oefening 3

Het Referentiekader Onderwijskwaliteit (of: ROK) wil scholen stimuleren om hun kwaliteitsbeleid uit te werken en systematisch te onderzoeken. Het cahier W.O. is een manier om systematisch wereldoriëntatie te onderzoeken. Hieronder helpen we je om de link tussen het OK-kader en het cahier W.O. te zoeken. 

DOEL

- teamleden mee gevoelig maken voor onderwijskwaliteit

- inzien dat cahier W.O.  als kwaliteitsinstrument kan functioneren

Het OK-kader

Het ROK wil scholen aansporen om hun kwaliteitsbeleid systematisch uit te werken. Het cahier W.O. wil deze ontwikkeling ondersteunen. Zowel de Visie op onderwijzen en leren als de onderwijsstappen kunnen kansen bieden voor enkele specifieke kwaliteitsverwachtingen uit het ROK.

 

Opdracht

Hieronder hebben we enkele kwaliteitsverwachtingen opgelijst. Deze worden volgens ons voor een deel versterkt door het gebruik van het cahier W.O.

Verdeel de kwaliteitsverwachtingen over het team zodat er kleine groepjes zijn met elk één kwaliteitsverwachting. Probeer als groep de kwaliteitsverwachting aan elkaar te verduidelijken. Je kan er een voorbeeld bij bedenken. Overleg als groepje hoe het cahier W.O. volgens jullie zal bijdragen aan deze kwaliteitsverwachting. Vat dit samen in enkele korte zinnen. 

Elk groepje vertelt aan het gehele team hoe ze verwachten dat het cahier W.O. zal bijdragen aan de kwaliteitsverwachting. 

Je kan de kwaliteitsverwachtingen met hun bijhorende voorspellingen vanuit het team bewaren. Later kan je deze oefening nog eens opnieuw doen en kijken of de voorspelling is uitgekomen. Deze oefening kan je blijven doen in een cyclisch proces. Verken ook gerust de andere kwaliteitsverwachtingen en hoe die linken aan het cahier W.O.

Materiaal

Zes kwaliteitsverwachtingen die volgens ons in verbinding staan met het cahier W.O.:

De school bereikt de minimaal gewenste output bij een zo groot mogelijke groep van lerenden.

De school streeft naar welbevinden en betrokkenheid bij alle lerenden en het schoolteam en naar tevredenheid bij ouders en bij andere relevante partners.

De school streeft bij elke lerende naar zoveel mogelijk leerwinst.

De school stimuleert de studievoortgang van elke lerende.

De school waarborgt de toegang tot onderwijs voor elke lerende.

De school streeft naar effecten op langere termijn bij alle lerenden.

Toch nog niet helemaal vertrouwd met het OK-kader? De pedagogische begeleidingsdienst van Stad Gent maakte een handige visual die je helpt bij het ontleden van het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit. Klik hier voor deze visual.

bottom of page