top of page

STAP 6: Zicht vanuit de helikopter

De teamleden proberen het helikopterzicht te behouden en gaan na welke invloed het cahier W.O. heeft op registratie en evaluatie. Hieronder vind je reflectieve vragen en ondersteunende oefeningen. In oefening drie vind je een voorbeeld van een registratiesysteem uit De Vier Tuinen (Oudenaarde) en uit Buurtschool V-Tex (Kortrijk).

Gebruik de groene pijlen bovenaan en onderaan elke pagina om naar een vorige of volgende oefening te gaan.

Cahier W.O.
1. Wat is registratie? Wat is evaluatie?

>> Evalueren en registreren zijn verbonden aan elkaar maar betekenen niet hetzelfde. Klik op de foto links om de twee begrippen als team te definiëren en succescriteria op te stellen.

Cahier W.O.
2.  Registratie op korte, middellange en lange termijn

>> Registreren heeft verschillende doelen en voordelen. Je dient samen te bepalen hoe jullie reflecteren, communiceren en documenteren. Klik op de foto links om die drie doelen te personaliseren.

Cahier W.O.
3. Deel van het geheel

>> Registratie en evaluatie zijn slechts een onderdeel in het lange proces waarbij we leerlingen iets aanleren. Ze passen in het kwaliteitsbeleid van de school. Klik op de foto links om het grotere plaatje te vormen.

bottom of page