Deel van het geheel oefening 3

Registratie en evaluatie zijn slechts een onderdeel in het lange proces waarbij we leerlingen iets aanleren. Ze passen in het kwaliteitsbeleid van de school. De oefeningen hieronder helpen je het grotere plaatje te vormen. Onderaan vind je ook een voorbeeld van een registratiesysteem uit Freinetschool De Vier Tuinen en uit Buurtschool V-Tex.

DOEL

- inzien dat cahier W.O. als kwaliteitsinstrument kan functioneren

- registratie/evaluatie als onderdeel van een proces ontdekken

(middel ipv doel)

Deel van het geheel

Het referentiekader voor onderwijskwaliteit zet verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs uit. Ze weerspiegelen de beleidskracht van de Vlaamse scholen en waarderen de professionele schoolteams. Het referentiekader biedt houvast en respecteert de autonomie van iedere school. De ontwikkeling van leerlingen staat centraal, evaluatie maakt hier deel van uit. Registratie ondersteunt het lerarenteam om zicht te krijgen op die ontwikkeling en op basis van betrouwbare gegevens te kunnen ingrijpen. In de vorige twee oefeningen verkenden jullie uitgebreid begrippen en ideeën om kwaliteitsvol te evalueren en te registeren in het kader van het cahier W.O. In deze laatste oefening nemen jullie even de tijd om registratie en evaluatie te linken aan: 

- ons eigen kader dat we doorheen de implementatiegids gebruiken om aan te tonen op welke manieren leerlingen ervaringsgericht de eindtermen voor wereldoriëntatie bereiken (vaste werking - project/onderzoek/werkstuk - les).

- het referentiekader onderwijskwaliteit, zoals vastgelegd door de onderwijsinspectie.

Opdracht

 

Vaste werking - ronde/werkstuk-onderzoek/project - sturing begeleider

Doorheen de hele implementatiegids structureren we de kansen om de eindtermen voor wereldoriëntatie te bereiken op drie sporen: de vaste werking doorheen de school en klas, het ervaringsgerichte werken vanuit leerlingen met welbepaalde technieken en een gestuurd aanbod door de begeleider. Die drie sporen gaan uit van een doelgerichtheid, de invulling ervan is ervaringsgericht (bijv. projecten). Hoor je het donderen in Keulen? Dan lees je best nog eens deze uitleg

Link de tabel met de doelen van registratie op korte, middellange en lange termijn, die je in de vorige twee oefeningen aanvulde, nu met het schema Wereldoriëntatie op drie sporen. Je kan beiden hieronder nog eens downloaden. 

 

Hoe kunnen de registratiedoelen reflecteren, communiceren en documenteren de drie sporen vaste werking, project/onderzoek/werkstuk en les ondersteunen? En omgekeerd? 

Hoe realiseren jullie het pedagogisch project van de school (wereldoriëntatie op drie sporen) en speel je op een betrouwbare en kwaliteitsvolle manier in op de ontwikkeling van elke leerling (registratie op korte, middellange, lange termijn?

Welk school-eigen systeem ontvouwt er zich, na al deze oefeningen in de implementatiegids, om wereldoriëntatie volgens het cahier W.O. aan te pakken? Hoe haalbaar, gedragen en kwaliteitsvol is dit voor het schoolteam?

Referentiekader onderwijskwaliteit

Waarschijnlijk kunnen alle kwaliteitsverwachtingen uit het referentiekader onderwijskwaliteit gelinkt worden aan jullie ingevulde cahier W.O. Voor deze oefening selecteerden we enkele kwaliteitsverwachtingen die specifiek over registratie, evaluatie en rapporten gaan. Je kan ze hieronder downloaden.

 

 

In deze laatste opdracht gebruiken jullie deze selectie van kwaliteitsverwachtingen als toetssteen voor jullie uitgewerkte systeem en tot nu toe ingevulde cahier W.O. Eventueel kan je jullie ingevulde cahier W.O. inschalen op beneden de verwachting, benadert de verwachting, volgens de verwachting, overstijgt de verwachting zoals ook de onderwijsinspectie dit doet tijdens een doorlichting

Voorbeeld

 

In Freinetschool De Vier Tuinen in Oudenaarde (met cahiercoach Céline) werkten ze een registratiedocument uit in Google Spreadsheets. Ze integreerden hun onderzoek naar de vaste werking (stap 3) en de kwaliteit van hun ervaringsgerichte praktijk (stap 4 oefening 1). Ze registreerden op twee sporen (zie stap 3 uitleg 1): vaste werking en project. Vanuit dit intensieve onderzoek bekijkt het team dit jaar welke minimumdoelen (= ontwikkelingsdoelen en eindtermen, ODET) weinig aan bod kwamen en hoe ze daar dan schooleigen leerlijnen van willen maken. Je kan hun versie hieronder bekijken. De ingevulde info werd er deels uit gehaald (bijv. welke projecten in welke leefgroep).

 

In Buurtschool V-Tex uit Kortrijk (met cahiercoach Babette) werken ze met zogenaamde Domeinfiches en Groeimappen. Zo combineren ze hun drie sporen en de registratie ervan in één document.  Op de domeinfiches kleurden ze de vaste werking per ODET en per leefgroep grijs. Per graad legden ze bakens vast van ODET die zeker daar extra aandacht moeten krijgen, die zijn oranje. Het team vult de projectnaam in bij de behaalde of sterk aangereikte doelen. Wanneer een begeleider extra input wil over dat project, dan kan hij of zij in de groeimappen kijken. 

Samen school maken

Deze website dient als inspiratie voor begeleiders en coördinatoren die werken met een cahier van FOPEM.

De implementatiegids vormt het belangrijkste onderdeel van de website en dient door alle scholen gebruikt te worden om het cahier W.O. te implementeren.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now