LET OP

Deze stap is nog in een testfase. Ga je met deze oefeningen aan de slag? Laat het ons weten en dan verfijnen we samen de oefeningen.

DOEL

- projectwerking waarderen als cruciale werkvorm voor W.O. in methode-onderwijs

- gemeenschappelijke taal creëren/updaten 

Projecten en onderzoeken
Leerlingen kunnen op heel veel verschillende manieren eindtermen voor wereldoriëntatie bereiken. In de meeste scholen ontdekken we vaak drie pistes: (1) vaste werking van de school (2) projecten en onderzoekjes (3) afgebakende lessen.  In deze vierde stap van het implementatieproces hebben we het vooral over piste twee. Vergeten wat deze drie pistes precies inhouden? Ga terug naar oefening 1 van stap 3.

Opdracht

Elk team heeft afspraken, richtlijnen en systemen voor projecten. Hoe verlopen projecten en onderzoeken bij jullie op school?

Verzamel jullie afspraken, richtlijnen en systemen rond projectwerking en spreid deze uit op tafel. Het team verdeelt zich in duo's. Elk duo neemt een document of materiaal van de tafel en bespreekt dit onderling. Mogelijke manieren om materiaal te bespreken zijn:

- SWOT-analyse: wat vind je sterk en zwak aan het document/de afspraak? Waarin zie je kansen en valkuilen?

- Abstract-concreet: Beoordeel het document/de afspraak eerst op een abstract niveau. Strookt het met jullie visie als school? Leunt het aan bij hoe jullie naar kinderen en naar leerprocessen kijken? Beoordeel het document/de afspraak daarna op een concreet niveau. Is het praktisch materiaal? Begrijpt en gebruikt het hele team het materiaal op dezelfde manier?

SMART-analyse: SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Is de bedoeling van het materiaal duidelijk en afgebakend? Zijn er duidelijke criteria die je helpen bepalen wanneer het doel bereikt is? Is het materiaal werkbaar en aanvaard(baar) door het hele team? Is het doel van het materiaal realistisch om met kinderen in een bepaalde periode te bereiken? Is het materiaal bruikbaar in een afgebakende tijdperiode zoals een week, maand of trimester?

Elk duo geeft heel kort hun beoordeling van het materiaal. De hoofdvraag is steeds: "Staat het team nog steeds achter deze afspraak/ dit materiaal/dit systeem EN wordt het nog steeds door iedereen (op een goede manier) gebruikt?" 

Samen school maken

Deze website dient als inspiratie voor begeleiders en coördinatoren die werken met een cahier van FOPEM.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now