DOEL

- projectwerking waarderen als cruciale werkvorm voor W.O. in methode-onderwijs

- gemeenschappelijke taal creëren/updaten 

Projecten en onderzoeken
Leerlingen kunnen op heel veel verschillende manieren eindtermen voor wereldoriëntatie bereiken. In de meeste scholen ontdekken we vaak drie pistes: (1) vaste werking van de school (2) projecten en onderzoekjes (3) afgebakende lessen.  In deze vierde stap van het implementatieproces hebben we het vooral over piste twee. Vergeten wat deze drie pistes precies inhouden? Ga terug naar uitleg 1 van stap 3.

Opdracht

Elk team heeft afspraken, richtlijnen en systemen voor projecten. Hoe verlopen projecten en onderzoeken bij jullie op school?

Verzamel jullie afspraken, richtlijnen en systemen rond onderzoekjes/werkstukken en projectwerking en spreid deze uit op tafel. Het team verdeelt zich in duo's. Elk duo neemt een document of materiaal van de tafel en bespreekt dit onderling. Mogelijke manieren om materiaal te bespreken zijn:

- SWOT-analyse: wat vind je sterk en zwak aan het document/de afspraak? Waarin zie je kansen en valkuilen?

- Abstract-concreet: Beoordeel het document/de afspraak eerst op een abstract niveau. Strookt het met jullie visie als school? Leunt het aan bij hoe jullie naar kinderen en naar leerprocessen kijken? Beoordeel het document/de afspraak daarna op een concreet niveau. Is het praktisch materiaal? Begrijpt en gebruikt het hele team het materiaal op dezelfde manier?

SMART-analyse: SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Is de bedoeling van het materiaal duidelijk en afgebakend? Zijn er duidelijke criteria die je helpen bepalen wanneer het doel bereikt is? Is het materiaal werkbaar en aanvaard(baar) door het hele team? Is het doel van het materiaal realistisch om met kinderen in een bepaalde periode te bereiken? Is het materiaal bruikbaar in een afgebakende tijdperiode zoals een week, maand of trimester?

Elk duo geeft heel kort hun beoordeling van het materiaal. De hoofdvraag is steeds: "Staat het team nog steeds achter deze afspraak/ dit materiaal/dit systeem EN wordt het nog steeds door iedereen (op een goede manier) gebruikt?" 

Versterken jullie graag de praktijk rond projecten en werkstukjes/onderzoeken nog meer? Hieronder vinden jullie enkele bronnen en tips om deze technieken als krachtig leermiddel voor wereldoriëntatie in te zetten.

Tijdens het schooljaar 2019-2020 bood de pedagogische begeleidingsdiens van FOPEM een studiedag aan over werkstukken en onderzoekjes. Deze studiedag past in een traject van vier jaarlijkse studiedagen: de ronde > de rondevraag > een werkstuk of onderzoek > een project. 

Het verslag van deze studiedag kan je hier integraal lezen. Het geeft in detail een ideaal scenario, je kan het scenario aftoetsen aan jullie huidige werking. 

Je kan je inschrijven voor de laatste studiedag in deze reeks rond project. Deze gaat door op 11 maart. Inschrijven kan via dit inschrijvingsformulier.

1.

Blijkt het moeilijk om projecten rijk en leergebiedoverschrijdend aan te pakken? Een handig planningsschema werd ontwikkeld in De Torteltuin in Poperinge en wordt door heel wat FOPEM-scholen gebruik. Je kan het hier downloaden. De W.O.-waaier kan jou hier - specifiek voor wereldoriëntatie dan - in ondersteunen. Je kan bijvoorbeeld de mindmap uit de W.O.-waaier afprinten, lamineren en uithangen in de klas. Projectnamen schrijf je naast de kernwoorden op de mindmap. Zo zien leerlingen welke thema's al veel aan bod kwamen en welke nog niet. Zo maak je hen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces, niet toevallig één van de pijlers in de visie op onderwijzen en leren.

2.

Nog drie aparte tips en bronnen:

- Een interessant document linkt het ontwikkelingsniveau van kinderen aan het werken met projecten. De bron en uitgavedatum zijn onbekend maar de inhoud is zeker relevant. Je kan het hier downloaden.

-Via deze link lees je ook een reflectie van begeleider Eric uit De Buurt over het waarom en hoe van een historisch en geografisch component in onderwijs.

- Heb je al van Grej of the day gehoord? Het is een microles die draait rond een ding van de dag. Het geeft je de kans om zelf leerstof aan te brengen die niet meteen vanuit de leerlingen aan bod komt én het speelt in op nieuwsgierigheid van de leerlingen.

3.

Samen school maken

Deze website dient als inspiratie voor begeleiders en coördinatoren die werken met een cahier van FOPEM.

De implementatiegids vormt het belangrijkste onderdeel van de website en dient door alle scholen gebruikt te worden om het cahier W.O. te implementeren.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now