top of page

STAP 2: Wie zijn we?

Het team zet de cahierbril op om naar de school te kijken. De visie op onderwijzen en leren is vaak de leidraad van het gesprek. Hieronder vind je oefeningen om de identiteit, context en input van de school te onderzoeken.

Gebruik de groene pijlen bovenaan en onderaan elke pagina om naar een vorige of volgende oefening te gaan.

Cahier W.O.
1. De context van onze school

>> De context van je school heeft een grote invloed op keuzes voor wereldoriëntatie. Klik op de foto rechts voor een oefening om deze keuzes in kaart te brengen.

Cahier W.O.
2.  Missie en visie onder de loep

>> Het cahier W.O. start met een visie op onderwijzen en leren. Dit is de overlappende consensus tussen alle FOPEM-scholen. Klik op de foto rechts voor een oefening om je eigen schoolmissie en -visie onder de loep te nemen.

Cahier W.O.
3. Het OK-kader

>> Het ROK wil scholen stimuleren om hun kwaliteitsbeleid uit te werken en systematisch te onderzoeken. Het cahier W.O. is een manier om systematisch wereldoriëntatie te onderzoeken. Klik op de foto rechts om de link tussen het OK-kader en het cahier W.O. te ontdekken. 

bottom of page