top of page

De context van je school oefening 1

De context van je school heeft een grote invloed op keuzes voor wereldoriëntatie. Hieronder vind je een oefening om deze keuzes in kaart te brengen.

DOEL

- visie op leren en onderwijzen invullen vanuit concrete schoolcontext

- kansen voor W.O. ontdekken via Brede School

Vertrekpunt: de context van de school

Volgens het idee van Brede School is een school meer dan een gebouw, het is een heuse gemeenschap. Er is het schoolgebouw zelf, de ouders, leraren en medewerkers die geregeld op het schoolterrein te vinden zijn en natuurlijk de kinderen die met veel of weinig zijn. Rond die school is er van alles gaande: een publieke moestuin, een rusthuis, een bibliotheek, het kerkplein, een sportcentrum. Al deze factoren en actoren beïnvloeden jullie keuzes voor wereldoriëntatie. 

Opdracht

Elk teamlid tekent de school. Dit kan heel figuratief zijn maar evengoed schematisch. Sommige mensen zullen het schoolgebouw of een plattegrond tekenen. Anderen geven in een schema de schoolstructuur weer met taakverdelingen. Nog mensen zullen een dagplanning of tijdlijn tekenen en wie weet zet iemand kleuren op het blad die de sfeer in de school weer geven. Alles kan en alles mag.

Leg per twee de tekening aan elkaar uit, de luisteraar stelt nog geen vragen. Na de uitleg geeft de luisteraar reflecties aan de collega die niet mag reageren. Daarna draaien we de rollen om. 

De reflecties die in de duo's werden gegeven kunnen daarna in de grote groep besproken worden. De bedoeling is dat je tot een groepstekening komt waar iedereen achter staat. De tekening straalt jullie school als gemeenschap uit.

Ga tenslotte het rondje af met de vraag: waar zie jij wereldoriëntatie op deze tekening?

Dat kan in de schooltuin zijn maar ook in het informele moment waarop ouders hun kinderen komen ophalen. Belangrijk is dat je als team ziet hoe de school als gemeenschap kan bijdragen aan de wereldoriënterende ontwikkeling van de leerlingen.

TIP: je kan de kleuren van de W.O.-waaier gebruiken wanneer jullie de groepstekening maken. Zo zie je in één oogopslag welke deeldomeinen sterk aan bod komen in jullie omgeving, en welke minder.

TIP: CEGO ontwikkelde een screeningsinstrument voor een krachtige leeromgeving.

Verdiepingsopdracht

Maakt deze oefening het team ongelofelijk enthousiast? Willen jullie dieper ingaan op deze oefening? Dan dagen we jullie uit om na te denken over een omgevingsboek! Het is een inventarisatie van alle interessante situaties in de omgeving rond de school waar kinderen iets kunnen bijleren: specifieke gebouwen, groen, een verkeerssituatie, beroepen van ouders, plaatselijke gewoonten,... Door samen te werken aan een heus omgevingsboek bundel je voor alle collega's de leerrijke situaties in en rond de school. Daarnaast kan het ook een infobron zijn voor leerlingen die op onderzoek willen trekken.

 

Hoe begin je hieraan? Je kan dit boek bijvoorbeeld opbouwen volgens de deeldomeinen van wereldoriëntatie. Daarna beslis je welke criteria of informatie je toekent: geschikt voor welke leeftijdsgroep, contactpersonen, openingsuren, toegangsprijs, foto's, trefwoorden... noem maar op!

Het omgevingsboek van de Gemeentelijke basisschool in Lovendegem dat ze in MyMaps maakten, kan je misschien inspireren. Snuffelmee.be is een samenwerking tussen 17 West-Vlaamse gemeenten, in deze presentatie lees je er meer over en vind je ook tips voor een omgevingsboek.

 

It takes a village to raise a child ! Ga op zoek naar welke diensten en organisaties (vaak gratis) materiaal en vorming aanbieden in jullie buurt. Op de startpagina over vorming en educatie van het departement Omgeving vind je een overzicht van alle educatieve organisaties. Wie weet is er een centrum met een prachtig educatief pakket in de buurt zonder dat je het wist! In diezelfde lijn biedt de vernieuwde MOS-website ook een schat aan informatie. Kruit organiseert vormingen om met wereldburgerschap op school aan de slag te gaan. Elke provincie biedt educatief materiaal aan: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Het steunpunt FARO richt zich op erfgoededucatie. Cultuurkuur van CANON cultuurcel verzamelt met Cultuur in de spiegel  tips, initiatieven, vorming en materiaal rond cultuur in de breedste zin van het woord.

Omgevingsboek
bottom of page