top of page

Didactisch materiaal cahier cultuurbeschouwing

Cultuurbeschouwing is op weg gaan. Daarom werken we met een wegwijzer, kaart en kompas. Aansluitend is er ondersteunend didactisch materiaal dat je kan gebruiken om met begeleiders en leerlingen aan de slag te gaan rond cultuurbeschouwing.

Professionalisering

Elke begeleider die in een FOPEM-school werkt is verplicht om binnen z'n eerste vijf werkjaren in een FOPEM-school de vorming cultuurbeschouwing te volgen. Daarnaast is er ook nog ander materiaal dat integraal deel uitmaakt van de professionalisering rond cultuurbeschouwing:

De kaart en het kompas zijn basismateriaal. Hierop staat wat cultuurbeschouwing is en hoe je het aanpakt. De vormgeving van het materiaal is betekenisvol, stimulerend en uitnodigend. Tegelijk vormt het soms ook een uitdaging om er de 'theorie' uit te halen. Daarom werkten we een beknopte samenvatting uit.

Kaart, kompas en cahier zijn samen te bestellen voor 10€ + verzendingskosten via secretariaat@detorteltuin.be (voor FOPEM-scholen)

Kaart voorkant.jpg
kompas.jpg

 

We bieden jaarlijks een verplichte vorming aan rond cultuurbeschouwing die bestaat uit twee sessies. Daarin leer je de visie en de praktijk van het cultuurbeschouwing kennen en krijg je concrete handvatten die je meteen in je eigen klas kan gebruiken. Bovenal wissel je uit met collega's en groei je door samen te oefenen. De bedoeling van deze vorming is om cultuurbeschouwing heel concreet te maken voor jouw eigen klas- en schoolpraktijk.

 

Het cahier cultuurbeschouwing (of 'wegwijzer') is vooral bedoeld als inspirerend en verdiepend logboek om jouw eigen cultuurbeschouwende zoektocht als begeleider te registreren. Het staat boordevol inspirerende quotes van binnen en buiten de school en biedt verdiepende wetenschappelijke onderbouwing voor het kader van cultuurbeschouwing.

Kaart, kompas en cahier zijn samen te bestellen voor 10€ + verzendingskosten via secretariaat@detorteltuin.be (voor FOPEM-scholen). 

 

Je kan het fysieke boek bestellen bij Garant of downloaden via de knop hieronder (voor niet-FOPEM-scholen).

Je kan het boek digitaal downloaden en lezen via de knop hieronder.

Blz. 42 tot en met blz. 59 bevatten de echte kern van wat cultuurbeschouwing is. Dit stuk kan je via de knop hieronder rechtstreeks downloaden.

Didactisch materiaal

Een leerwandeling is een sterke werkvorm om input voor cultuurbeschouwing te verzamelen en die te ordenen. Zo'n leerwandeling kan een letterlijke, fysieke wandeling zijn maar ook een mentale wandeling door het rondeboek, doorheen de klas tijdens hoekenwerk of vrije werktijd,...

Je kan je gedachte
n ordenen in op één van deze gedachtenkaarten:

  • Kopieerblad met levensvragen en functies van de school

  • Kopieerblad met vijf lagen van het kompas

2020-04-30 - Cahier cultuurbeschouwing -
2020-04-30 - Cahier cultuurbeschouwing -

De invulfiche cultuurbeschouwing is een nieuw instrument. Het brengt vragen uit het cahier en het kompas en de kaart als bril samen. Je kan de fiche gebruiken om een verhaal systematisch te belichten en te beschouwen. Deze fiche kan je enkel gebruiken als je de achtergrond van het logboek Wegwijzer cultuurbeschouwing beheerst.

Met deze invulfiche kan je bewust en gestructureerd tijd maken voor cultuurbeschouwing in de klas en leer je samen met de leerlingen het beschouwen van cultuur onder de knie te krijgen.

Het bestand dat je hieronder kan downloaden bestaat uit een handleiding en uit de invulfiche zelf.

2020-04-30 - Cahier cultuurbeschouwing -

Cultuurbeschouwing implementeren

Hoewel je voor cultuurbeschouwing 2 lestijden krijgt, is het niet terug te brengen tot een afgebakend vak. Het vraagt tijd en interactie. Cultuurbeschouwing vloeit voort uit het dagelijkse leven, afgebakende lessen volstaan dan niet.

 

Doorgaans ontdekken we in scholen drie sporen waar cultuurbeschouwing aan bod komt:

  1. Vaste werking: elk schooljaar voor elk kind gegarandeerd

  2. Spontane werking: waardegeladen inhouden of gebeurtenissen die de klas binnenkomen en die je verdiept

  3. Gestuurd aanbod: wat de leerkracht bewust inbrengt met de bedoeling om in te zetten op cultuurbeschouwing.

Deze drie sporen zijn zowel op klas- als overkoepelend schoolniveau relevant.

 

Je kan het sjabloon hieronder downloaden en invullen voor je school: enerzijds om in kaart te brengen wat er is en versterkt kan worden, anderzijds om te ontdekken wat er te weinig/niet is en je wil uitwerken.

bottom of page