Didactisch materiaal cahier cultuurbeschouwing

Cultuurbeschouwing is op weg gaan. Daarom werken we met een wegwijzer, kaart en kompas. Aansluitend is er ondersteunend didactisch materiaal dat je kan gebruiken om met begeleiders en leerlingen aan de slag te gaan met cultuurbeschouwing.

Na de kaart en het kompas (2016) werd het logboek/cahier cultuurbeschouwing uitgegeven (2017). Later kwam de invulfiche met een concrete werkvorm (2020). Deze vier didactische materialen bieden ondersteuning aan FOPEM-begeleiders om cultuurbeschouwing vorm te geven in hun klas en school.

Vorming cultuurbeschouwing

We organiseren jaarlijks een vorming cultuurbeschouwing die bestaat uit twee sessies. Daarin leer je de visie en de praktijk van het cahier Cultuurbeschouwing kennen, krijg je concrete handvatten die je meteen in je eigen klas kan gebruiken. Bovenal wissel je uit met collega's en groei je door samen te oefenen. De bedoeling van deze vorming is om cultuurbeschouwing heel concreet te maken voor jouw eigen klas- en schoolpraktijk.

Wegwijzer cultuurbeschouwing

Na de 'kaart cultuurbeschouwing' en het kompas gaven scholen aan dat ze nood hadden aan meer praktijkvoorbeelden, input en onderbouwing. Zo kwam er de 'Wegwijzer cultuurbeschouwing' die dienst doet als persoonlijk logboek en vandaar ook vaak als cahier cultuurbeschouwing wordt benoemd.

Je kan het fysieke boek bestellen bij Garant of downloaden via de knop hieronder.

Blz. 42 tot en met blz. 59 bevatten de echte kern van wat cultuurbeschouwing is. Dit stuk kan je via de knop hieronder rechtstreeks downloaden.

De vormgeving van het materiaal is betekenisvol, stimulerend en uitnodigend. Tegelijk vormt het soms ook een uitdaging om er de 'theorie' uit te halen. Daarom kan je hieronder een beknopte samenvatting lezen.

Kaart cultuurbeschouwing: kopieerblad

Dit kopieerblad vind je op blz. 40 in jouw eigen logboek Wegwijzer cultuurbeschouwing. Je kan dit kopieerblad afprinten en er jouw/jullie leerwandelingen op noteren.

2020-04-30 - Cahier cultuurbeschouwing -

Op het kopieerblad herken je de woorden en levensvragen die eerder op de voorkant van de Kaart cultuurbeschouwing werden uitgediept.

Kaart voorkant.jpg

Kompas cultuurbeschouwing: kopieerblad

Dit kopieerblad vind je op blz. 58 in jouw eigen logboek Wegwijzer cultuurbeschouwing. Je kan dit kopieerblad afprinten en er jouw/jullie situaties op schrijven.

2020-04-30 - Cahier cultuurbeschouwing -

Op het kopieerblad herken je de woorden en lagen van het kompas die eerder op de achterkant van de Kaart cultuurbeschouwing werden uitgediept.

Kaart achterkant.jpg

Invulfiche cultuurbeschouwing

De invulfiche cultuurbeschouwing is een nieuw instrument. Het brengt vragen uit het cahier en het kompas en de kaart als bril samen. Je kan de fiche gebruiken om een verhaal systematisch te belichten en te beschouwen. Deze fiche kan je enkel gebruiken als je de achtergrond van het logboek Wegwijzer cultuurbeschouwing beheerst.

Met deze invulfiche kan je bewust en gestructureerd tijd maken voor cultuurbeschouwing in de klas en leer je samen met de leerlingen het beschouwen van cultuur onder de knie te krijgen.

Het bestand dat je hieronder kan downloaden bestaat uit een handleiding en uit de invulfiche zelf.

2020-04-30 - Cahier cultuurbeschouwing -

Cultuurbeschouwing implementeren

Hoewel je voor cultuurbeschouwing 2 lestijden krijgt, is het niet terug te brengen tot een afgebakend vak. Het vraagt tijd en interactie. Cultuurbeschouwing vloeit voort uit het dagelijkse leven, afgebakende lessen volstaan dan niet.

 

Doorgaans ontdekken we in scholen drie sporen waar cultuurbeschouwing aan bod komt:

  1. Vaste werking: elk schooljaar voor elk kind gegarandeerd

  2. Spontane werking: waardegeladen inhouden of gebeurtenissen die de klas binnenkomen en die je verdiept

  3. Gestuurd aanbod: wat de leerkracht bewust inbrengt met de bedoeling om in te zetten op cultuurbeschouwing.

Deze drie sporen zijn zowel op klas- als overkoepelend schoolniveau relevant.

 

Je kan het sjabloon hieronder downloaden en invullen voor je school: enerzijds om in kaart te brengen wat er is en versterkt kan worden, anderzijds om te ontdekken wat er te weinig/niet is en je wil uitwerken.