top of page

Registratie op korte, middellange en lange termijn oefening 2

Registreren heeft verschillende doelen en voordelen. Je dient samen te bepalen hoe jullie reflecteren, communiceren en documenteren. Met onderstaande oefening personaliseer je die doelen volgens jullie schoolcultuur.

DOEL

 - inzicht krijgen in doel van registratie

-  beslissen: wat wil je bannen, borgen en bij maken i.k.v. registratie?

Registratie op korte, middellange en lange termijn
Registreren van wat je als begeleider aanbiedt rond wereldoriëntatie versterkt de klas- en schoolpraktijk op korte, middellange en lange termijn:

Je wil kort op de bal kunnen spelen in je eigen klas en zien welke eindtermen meer in de kijker moeten staan

reflecteren op KORTE TERMIJN

Je wil weten wat je collega's voor en na jou doen zodat de eindtermen ervaringsgericht kunnen bereikt worden in plaats van snel-snel in het zesde leerjaar. Je vervanger heeft op die manier ook een houvast 

communiceren op MIDDELLANGE TERMIJN

Je wil zicht krijgen op eindtermen die systematisch op de achtergrond blijven en misschien zelfs niet bereikt worden

documenteren op LANGE TERMIJN

Je doet als kernteam twee opdrachten: bovenstaande principes verkennen en instrumenten of manieren verzamelen om de drie doelen (reflecteren, communiceren, documenteren) in jullie werking te bereiken.​ Je maakt tenslotte afspraken.

Opdracht

Drie termijnen, drie doelen: verkennen

Verdeel het kernteam in drie groepjes: een groepje werkt rond reflecteren op korte termijn, een tweede groepje werkt rond communiceren op middellange termijn en een laatste groepje werkt rond documenteren op lange termijn. Download hieronder de infokaart per groepje.

Elk groepje leest de infokaart en brainstormt over:

In welke mate het voltallige schoolteam zich bewust is van dit doel (reflecteren, communiceren, documenteren).

Wat de voor- en nadelen zijn van de voorbeelden op de infokaart.

Welke succescriteria uit de vorige oefening (stap 6 oefening 1) wel of niet aan deze infokaart gelinkt kunnen worden.

De groepjes stellen kort hun brainstorm voor.

Drie termijnen, drie doelen: personaliseren

Vul met het kernteam de drie vakjes uit onderstaande matrix aan met voorbeelden uit jullie eigen school.

De matrix verzamelt de huidige manieren van registreren op jullie school. Dienen deze huidige manieren volledig de doelen reflecteren, communiceren, documenteren? Wat kan efficiënter? Wat maakt deel uit van het prachtige risico van onderwijs (zie vorige oefening) en is dus zinloos om te registreren?

Vul de tabel aan met ideeën (eventueel op basis van de infokaarten). Je mag in deze oefening breed denken, de haalbaarheid bespreken we straks.

Drie termijnen, drie doelen: afspraken maken

Ga in gesprek over onderstaande vragen:

Registreer je per kind, per groepje, per klasgroep, per…?
Is registreren altijd ‘opschrijven’ of kan het ook gaan over observeren, vertellen, uithangen,…?
Wat registreer je precies: activiteiten, eigen gemaakte doelen, ontwikkelingsdoelen/eindtermen, cognitieve niveaus uit leerspiraal,…
Registreer je datgene wat afgesproken werd via soepele leerlijnen, enkel wat aan alle kinderen werd aangeboden, kleine extraatjes die sommige kinderen zelfstandig onderzoeken,…?

Registreer je focusdoelen die bereikt zijn of alle doelen die aangeraakt zijn?

Welke afspraken maken jullie definitief? Je kan hiervoor de ideeën labelen volgens: bannen, borgen, bij maken.

Houd bij het maken van afspraken rekening met het meest dringende en met de noden van de teamleden (bijvoorbeeld eerder verzameld via post-its).

bottom of page