top of page

Kijk met een brede bril oefening 2

 We doen uitvoerig onderzoek naar de vaste werking van jullie school. Met een brede blik brengen we alle elementen die bijdragen aan W.O. in kaart. Hieronder vind je de oefening.

DOEL

   rust creëren door systematisch naar praktijk  in het verleden te kijken

Kijk met een brede bril naar je vaste werking

In eerste instantie kijken we heel breed naar jullie vaste werking. In deze oefening voeren we vooral onderzoek.

 

Opdracht 1

De eerste oefening is een groepsgesprek met het hele team.

De eerste vraag is 'Wat vonden jullie goed aan het vorige leerplan voor wereldoriëntatie?'  Indien het gesprek niet meteen op gang komt, kan je de teamleden eerst in duo's laten brainstormen met een woordspin die ze daarna aan de groep verduidelijken. De antwoorden die jullie hiermee verzamelen zouden criteria kunnen zijn voor jullie eigen cahier W.O. Bewaar ze goed en leg ze regelmatig naast jullie ontwikkelwerk!

Haal er jullie materiaal uit de eerste oefening van stap 2 bij. Overloop met de groep waar jullie wereldoriëntatie op de tekening van jullie school plaatsten. Op die manier frissen jullie dit belangrijke overzicht nog eens op. 

Opdracht 2

De tweede oefening is een puzzel om het gespreksonderwerp voor straks goed onder de knie te hebben, nl. de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Je kan hem gewoon downloaden, afdrukken en verknippen.

Verdeel de zes deeldomeinen over enkele groepjes. De groepjes zijn best zo heterogeen mogelijk (begeleiders van verschillende leefgroepen in een groep). Geef hen elk een kaartje met het deeldomein, met de kernwoorden en met de verkorte eindtermen. Laat hen puzzelen. Elk groepje beantwoordt tenslotte twee vragen:

Welke eindtermen voelen onveilig voor mij?

Voor welke eindtermen vind ik het moeilijk om tussenstappen te bedenken?

Elk groepje brengt verslag uit in de grote groep. Iemand noteert de bedenkingen en ideeën.

Puzzel maken
bottom of page