top of page

Gluren bij de buren: visual thinking strategies

Via 'Schatten uit het Rijks' die deze methodiek gebruikt in Nederlandse musea

Via VTS Nederland die deze methodiek ontwikkelde

Visual Thinking Strategies is een op discussie gebaseerde pedagogische en therapeutische methode om naar kunst te kijken en is ontwikkeld voor Musea, Onderwijs en Zorg. Het leert om in een open gesprek verschillen en overeenkomsten waar te nemen, gestructureerd en met gerichte aandacht voor de kunst én elkaar.

Door onder begeleiding van een gespreksleider zonder oordeel te kijken en te luisteren, bouw je voort op elkaars zienswijze. Omdat alle perspectieven waardevol zijn ontstaat zelfvertrouwen, wordt het kritisch denken aangescherpt, de woordenschat verrijkt, wordt een appèl gedaan op creatief, associatief en reflecterend vermogen en verbindt de leerling zich persoonlijk met een kunstwerk.


Methodiek stap voor stap

De gespreksleider nodigt de leerlingen uit om naar een kunstwerk te kijken, dat aansluit bij hun belevingswereld. Aan de hand van een drietal vragen brengt de gespreksleider een discussie op gang.


  1. Wat gebeurt er in deze afbeelding? >> hypothese-vorming, associatief denken, taalontwikkeling en – verrijking

  2. Waaraan zie je dat? >> taalontwikkeling, creatief en associatief, kritisch denken, respect voor ander mans observatie, luisteren naar elkaar

  3. Wat kunnen we nog meer ontdekken? >> zelfkritisch denken, beschouwend denken, reflectie en luisteren naar elkaar

  4. Afsluiten: Wat heeft je verrast tijdens het gesprek?

De gespreksleider vraagt aan de leerlingen om nauwkeurig te observeren, te formuleren en te beargumenteren wat ze waarnemen. Deze aanpak stimuleert een actieve deelname aan het gesprek en toetst de gedachten en interpretaties expliciet. Iedere inbreng wordt als neutraal gewaardeerd. Er is geen goed of fout, wat je ziet dat zie je nu eenmaal.


Visual Thinking Strategies motiveert mensen om een persoonlijke verbinding met een kunstwerk aan te gaan, het appelleert aan het eigen referentiekader en inlevingsvermogen. Omdat de methode de nieuwsgierigheid prikkelt en de verschillende zienswijzen met elkaar gedeeld worden, levert het plezier op, in een veilige sfeer en met respect voor elkaars mening.


Voorbeeld2 weergaven0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Comments


bottom of page