top of page

Cahier W.O. warm houden

Het cahier W.O. is een flexibel werkinstrument. Dat betekent dat elke school naargelang de context en het pedagogisch project afspraken maakt over hoe de leerlingen de eindtermen voor wereldoriëntatie zullen bereiken. Elke school moet zo'n afsprakenkader vastleggen in het cahier W.O., dat afsprakenkader kan wel veranderen doorheen de tijd. De implementatiegids begeleidt teams in het samenstellen van die afspraken. Maar daarmee is de kous niet af. Hoe houd je het cahier W.O. warm?

Nieuwe collega's?

Zijn er nieuwe collega's op je school die nog niet vertrouwd zijn met het cahier W.O.? De verkennende uitleg en de one-pager kunnen hen helpen. Pak je het liever wat uitgebreider aan? Put inspiratie uit de mogelijke tips en oefeningen hieronder:

  1. Het cahier W.O. doorlezen is sowieso een must. De verduidelijkende uitleg op de cahierwebsite kan daarbij helpen.

  2. Nieuwe collega's kunnen zelf ook de one-pager verkennen en downloaden om zich te verdiepen in de nieuwe taal van het cahier.

  3. Je kan samen met hen enkele oefeningen doen in de vorm van werkwinkels/opdrachten. Dat helpt hen om de instrumenten en taal uit het cahier toe te passen, maar dat geeft jou ook de kans om te tonen hoe jullie school die instrumenten en taal interpreteert. Er staan ook enkele verdiepingsoefeningen in waar je met hen in gesprek kan gaan over hun lerarenstijl en hun blik op (methode)onderwijs.

  4. Laat hen met de leerspiraal wandelen door de school en op zoek gaan naar fysieke tekenen van leren (zie ook werkwinkel 2: leerspiraal). Die verbinden ze dan met de cognitieve niveaus van de leerspiraal. Je kan dit als start van het schooljaar zelfs nog eens met het hele team doen, en hen in duo’s laten reflecteren. Altijd een fijne oefening!

  5. Laat je nieuwe collega, alleen of samen, naar de twee filmfragmenten over natuurlijke speelplekken kijken; die bekeken we ook  op de studiedag Leren is lichamelijk. Je kan hen op die manier ook inleiden in hoe jullie school aan outdoor learning doet en hoe dit aan eindtermen van W.O. tegemoet komt.

  6. Bekijk samen de mindmap van de W.O.-waaier (de volledige mindmap op blz. 6 of per deeldomein). Je kan hen activiteiten laten verzinnen bij de kernwoorden of hen laten nadenken welke Freinettechnieken extra ondersteunend zijn voor bepaalde deeldomeinen.

  7. Bespreek met hen de schijnbare paradox tussen ervaringsgericht werken en doelgericht werken. Laat hen hun agenda overlopen en concrete activiteiten verbinden met deze spanning. Benadruk vooral dat de spanning oké is en dat de leidraad altijd het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen is. Je kan daarna ook in gesprek gaan over hoe de school een leeromgeving creëert die zich leent om ervaringsgericht doelen te bereiken. 

  8. Aansluitend op die schijnbare paradox kan je met hen het schema 'Wereldoriëntatie op drie sporen'  bespreken. Het toont hoe de klasinrichting en de vaste technieken (zoals project) maar ook lesjes en aanbodgestuurde oefeningen kunnen bijdragen aan het ervaringsgericht bereiken van de eindtermen van W.O.

W.O.-waaier

Samen met enkele begeleiders herschikten we de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor wereldoriëntatie in een handig instrument. Ze werden samengevat in een mindmap en eenvoudiger geformuleerd. ​Blader er met je collega's eens door, gebruik het bij de keuze van een project of laat het rondslingeren in de klas om het zo geregeld eens vast te pakken. Je kan zelfs, met oudere leerlingen, de eindtermen erbij halen om hen een zicht te geven op wat er nog geleerd moet worden. De pictogrammen uit de W.O.-waaier kan je ook uithangen in de klas om een project te situeren met de groep. Bestel hier een W.O.-waaier.

Met de leerspiraal op pad

Neem er de leerspiraal uit het cahier W.O. bij en ga, alleen of met een collega, even op pad: door je klas, door de gang, over de speelplaats. Waar zie je kansen voor wereldoriëntatie? Welke cognitieve doelen en niveaus kan je ontwaren? Download hier de leerspiraal in PDF.

Bijv. mogen leerlingen mee nieuw spelmateriaal kiezen voor op de speelplaats? Dan kan je werken aan eindtermen rond verkeer en techniek, maar ook rond tijd (Waar speelden onze ouders mee?) en mens (Is het materiaal om samen of alleen te gebruiken?). De leerlingen leren zo niet alleen spelmateriaal gebruiken, maar ook analyseren en evalueren op hun leerspiraal. Op zoek naar een ander voorbeeld? Je vindt er hier enkele.

Hoe maak jij doelen?

In het cahier W.O. staat dat tussendoelen voor W.O. al doende  en samen met de klasgroep worden gemaakt. Zo kan er in een project rond het weer samen met de klasgroep doelen bepaald worden die opbouwen naar eindtermen over weer en klimaat.

 

Voor het ene thema zal het gemakkelijker zijn om al doende en samen met de groep doelen te bepalen, dan voor het andere. De W.O.-waaier helpt je als begeleider om de zien welke eindtermen minimaal te bereiken zijn.  Hoe maak jij tussendoelen? Probeer er enkele dagen op rij extra alert voor te zijn voor welke deeldomeinen het vlot gaat om tussendoelen te bedenken, en voor welke deeldomeinen het moeilijker gaat. Die info kan je gebruiken bij het vastleggen van jullie afsprakenkader.

bottom of page