top of page

Inclusief feesten

Bijgewerkt op: 24 apr.

Onlangs kwam dit boeiende en sterke artikel op ons pad: 'Niet iedereen viert Kerstmis', geschreven door onderzoekers Kato Luyckx en Eva Dierickx van AP Hogeschool. Ze bekijken feesten in de klas - typisch met de eindejaarsperiode - door een cultuurbeschouwende bril. Het artikel focust op de klaspraktijk bij kleuters maar is zeker inspirerend voor elke begeleider.

 

"We willen je dus niet vertellen dat je Sint en Kerst overboord moet gooien: geniet vooral heel erg van de gezelligheid en warmte samen met de kleuters deze maand! We willen je wel uitnodigen om deze periode aan te grijpen om een stapje verder te zetten richting een inclusieve, sociaal rechtvaardige leeromgeving."

 

Hun alertheid en concrete tips sluiten sterk aan bij cultuurbeschouwing. De school zet in perspectief en wil recht doen aan de vele stemmen die weerklinken. Welke feesten krijgen veel en welke minder aandacht op school? Schuif je onbewust één manier van feestbeleving naar voor of is er aandacht voor de vele manieren om een feestdag te vieren? Ben je je bewust van je eigen referentiekader als begeleider en hoe dat iets teweegbrengt bij kinderen? Durf je tijd nemen om gelijkenissen en verschillen te benoemen en te ervaren, om dan op zoek te gaan naar samenhang?


Verdiepend materiaal om na te denken over inclusief feesten

  • Artikel 'Niet iedereen viert Kerstmis'

  • Bron over eindejaarsfeesten 

  • Interactieve kalender 2022  

  • Diversiteitskalender 2023 

  • Prentenboek ‘Overal Feest’ 

  • Vier-koffer van Studio Globo

  • Geef jij les in het 1ste, 2de, of 3de leerjaar? Bereid je dan voor op een feestje! Onze uitleenkoffer ‘Vier!’ laat jou en je leerlingen proeven van 4 vieringen uit verschillende landen.

  • Start het feest met het verhaal van een vlieger die zich losmaakt van zijn haspel tijdens een vliegerfestival. Hij wil vrij zijn en de wereld ontdekken, en dat lukt aardig: Hij blijft vasthangen in een boom tijdens het Kersenbloesemfestival in Japan, een kind grijpt zijn staart tijdens het Kinderfeest in Turkije, hij hoort het gehuil van een baby tijdens een geboortefeest in Congo en wordt aangetrokken door mooie schitterende lichtjes tijdens Divali in India.

  • Breng een klasgesprek op gang dankzij een geïllustreerde prent over elk feest. Zet je leerlingen aan het werk met voorwerpen die de vieringen kenmerken. Of laat ze via tal van activiteiten de diepere betekenis van elke viering zoeken. Tot slot bouw je zelf een feestje in je klas

5 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page