top of page

Ingaan op specifieke thema's: gender

De school zet in perspectief en wil kinderen zowel spiegels als vensters bieden:

  • Spiegels: hé, dit herken ik. Ik zie mijn eigen beelden, identiteit, gewoontes weerspiegeld.

  • Vensters: hé, dit is anders. Ik zie nieuwe manieren om naar het leven en naar mensen te kijken.


Vaak krijgen vooral kinderen van meerderheidsgroepen veel spiegels en weinig vensters. Een gevoel van herkenning en weinig stretch op de laagjes van hun kompas. Terwijl kinderen van minderheidsgroepen vooral uitgedaagd worden om door vensters te kijken. De laagjes van hun kompas staan lang en vaak ver uit elkaar. Dit geldt ook voor kinderen die een andere genderidentiteit hebben dan hun geslacht.

Je geslacht wordt bij je geboorte vastgesteld en verwijst naar je lichaam.

Je genderidentiteit gaat over hoe je je voelt. (via WatWat).

Maar ook stereotype voorstellingen van hoe je je volgens je geslacht dient te gedragen bieden weinig perspectief voor kinderen. We lijsten enkele ideeën op om in te gaan op het thema 'gender'.


Didactisch materiaal om van te vertrekken

Comments


bottom of page