top of page

Je eigen kompas voeden: leestips voor volwassenen

Bijgewerkt op: 24 apr.

Op zoek naar inspiratie om je eigen innerlijk kompas te voeden? We delen enkele leestips met jou.


Kleur in mijn klas

Dit boek van Goedroen Juchtmans en Ides Nicaise vormt een belangrijke onderbouwing van cultuurbeschouwing zoals de FOPEM-scholen het invullen. Enkele fragmenten uit het boek die een rechtstreeks pleidooi zijn voor het aanbieden van cultuurbeschouwing:


Kinderen nemen ten opzichte van de levensbeschouwelijke opvoeding die ze op school krijgen en van de rituelen of feesten die ze er vieren een positieve, verbindende interactiehouding als basishouding. Deze houding nemen ze aan ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Ze trachten deze ook zo lang mogelijk aan te houden. Leerkrachten of scholen die erin slagen een veilige, verwelkomende omgeving te creëren die ruimte biedt voor levensbeschouwelijke exploratie, ondersteunen de positieve houding van kinderen. In bepaalde interacties verschuift de positieve, verbindende houding van kinderen echter naar een meer gepolariseerde beleving van levensbeschouwelijke verschillen. Cruciaal in dat proces is dat de verschuiving plaatsgrijpt nadat (vaak) betekenisvolle volwassenen, zoals leerkrachten en ouders, de levensbeschouwelijke verschillen van kinderen als problematisch of onverzoenbaar presenteren, of zich in stilzwijgen hullen. 

Levensbeschouwelijke polarisering is geen feit, maar een interactie-uitkomst. Woorden en handelingen creëren werelden waarin kinderen leren om op een bepaalde wijze naar zichzelf en anderen te kijken en met hen om te gaan. […] Polarisering krijgt minder kans in een verwelkomende school- of klascontext waar kinderen ruimte krijgen om verschillende werelden en identiteiten te exploreren, en daarin hun eigen weg te zoeken. […] Kinderen krijgen vanaf hun eerste dag thuis verhalen, rituelen en waarden mee. Dat maakt dat levensbeschouwing net zoals hun thuistaal een essentiële grondlaag vormt. Het is cruciaal om die levensbeschouwelijke grondstoffen in de klas en op school als schatten in te zetten tijdens het leerproces.​

Boek bestellen: Kleur in mijn klas


Halal of niet?

Khalid Benhaddou - een Gentse imam, theoloog en radicaliseringsexpert - en Emilie Le Roi -maatschappelijk assistent, criminoloog en aanspreekpunt radicalisering en polarisering voor het departement onderwijs en vorming - werpen samen een blik op verschillende cases in het Vlaamse onderwijs waar islamitische visies, gebruiken, normen en waarden lijken te botsen met die van scholen.


Enkele boeiende tekstfragmenten:

Samenleven is altijd een verhaal van geven en nemen, van delen en wederkerigheid. Het is geen neutraal naast elkaar leven, maar een interactief verhaal, een dialoog
Door gewoontes uit te dagen en samen creatieve oplossingen te bedenken, wordt vooruitgang mogelijk gemaakt. Daarbij is essentieel om steeds een platform voor dialoog te creëren. Een plek waar mensen actief willen luisteren, nadenken en elkaar zien als evenwaardige partners. Door steeds een platform voor dialoog te creëren. Een plek waar mensen actief willen luisteren, nadenken en elkaar zien als evenwaardige partners. Door steeds opnieuw samen op zoek te gaan naar het gemeenschappelijke terrein en gemeenschappelijke waarden kan er tot een evenwichtig samenleven worden gekomen.

Boek bestellen: Halal of niet ?


Sssst! Dat mag je niet zeggen!

‘Juf, dat potlood is niet huidskleur. Het is bruin.’

‘Meisjes kunnen geen brandweer worden!’

‘Waarom is die meneer zo dik?’


Als jonge kinderen dergelijke uitspraken doen, zijn we geneigd om ze af te wimpelen, de oorzaak bij anderen te leggen of snel en algemeen af te keuren . We veronderstellen dat wanneer we niet praten over diversiteit of menselijke verschillen, kleuters opgroeien tot onbevooroordeelde volwassenen. Maar onderzoek is duidelijk: jonge kinderen zien wel degelijk verschillen. Ze ontwikkelen vooroordelen over onder meer huidskleur, gender, beperkingen en lichaamsbouw. Die zijn niet onschuldig, maar hebben invloed op hun wereldbeeld en zelfbeeld. Nu én in de toekomst. Met wetenschappelijke inzichten, herkenbare voorbeelden, checklists, tools en praktijkgerichte tips helpen we je op weg naar een antiracistische, genderbewuste, inclusieve en body positive opvoeding. (tekst via Cargo Confetti)Masterclass 'Intercultureel kleuteronderwijs'

Deze masterclass aan AP Hogeschool (Antwerpen) gaat zeer diep in op de tips en kaders die in het boek 'Sssst! Dat mag je niet zeggen!' worden gegeven.


1 weergave0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Comments


bottom of page