top of page

Theorie: wat is 'spoor 0'?

Cultuurbeschouwing is de levensbeschouwelijke vorming voor FOPEM-scholen. Het wordt niet benaderd als een afgebakend vak met vaste uren in de week. Cultuurbeschouwing is eerder een praktijk en wordt daarom volgens de vier sporen van het doelgericht ervaringsleren aangeboden:

  • SPOOR 0: houding begeleider: begeleidingsstijl, kritisch-onderzoekende houding

  • SPOOR 1: vaste werking: elk schooljaar voor elk kind gegarandeerd

  • SPOOR 2: spontane werking: waardegeladen inhouden of gebeurtenissen die de klas binnenkomen en die je verdiept

  • SPOOR 3: gestuurd aanbod: wat de leerkracht bewust inbrengt met de bedoeling om in te zetten op cultuurbeschouwing


Spoor 0 gaat dus over je grondhouding, je stijl van begeleiden en hoe je daarmee model staat voor een cultuurbeschouwende houding.


De begeleider doet ertoe. Kinderen leren heel wat uit de stijl en houding van begeleiders. Jezelf vormen en inspireren als persoon is dus belangrijk. Het is ook heel kwetsbaar terrein: hoe authentiek wil of durf je zijn in de klas en op school, welke spiegels en vensters laat je toe voor jezelf, hoe spreek je op school – en misschien verder ook in je privéleven – over bepaalde onderwerpen, verhalen, mensen? Als school ondersteun je begeleiders in hun open, kritisch-onderzoekende houding naar kinderen, collega’s en ouders toe. Als begeleider laat je zelfreflectie en inspiratie toe over je eigen innerlijk kompas om op die manier een cultuurbeschouwende houding voor te kunnen leven.


Bijvoorbeeld:

  • Je overweegt je woord- en beeldgebruik

  • Je beantwoordt geregeld een vraag met een vraag

  • Je staat model voor verwondering en een onderzoekende houding

  • Je bent je bewust van je eigen referentiekader


Grondhouding voeden: twee cadeautjes

We ontwikkelden twee steekkaarten die jouw grondhouding kunnen voeden.

Woordenwolk

Deze woordenwolk is een samenvatting van de visietekst 'Grondhouding begeleider' die hoort bij het doelgericht ervaringsleren. De woordenwolk bestaat uit begrippen en kapstokken die je kunnen inspireren om na te denken hoe jij model staat voor een open, cultuurbeschouwende houding.


Broekzakvragen

Cultuurbeschouwing zit soms in kleine dingen, kleine momenten. Het gaat over een automatisme creëren bij jezelf om het denken van kinderen open te trekken met vragen die je altijd in je broekzak hebt zitten. Met deze steekkaart geven we je alvast inspiratie voor je eigen broekzakvragen.
8 weergaven0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Comments


bottom of page