top of page

Theorie: wat is 'spoor 3'?

Bijgewerkt op: 24 apr.

Cultuurbeschouwing is de levensbeschouwelijke vorming voor FOPEM-scholen. Het wordt niet benaderd als een afgebakend vak met vaste uren in de week. Cultuurbeschouwing is eerder een praktijk en wordt daarom volgens de vier sporen van het doelgericht ervaringsleren aangeboden:

  • SPOOR 0: houding begeleider: begeleidingsstijl, kritisch-onderzoekende houding

  • SPOOR 1: vaste werking: elk schooljaar voor elk kind gegarandeerd

  • SPOOR 2: spontane werking: waardegeladen inhouden of gebeurtenissen die de klas binnenkomen en die je verdiept

  • SPOOR 3: gestuurd aanbod: wat de leerkracht bewust inbrengt met de bedoeling om in te zetten op cultuurbeschouwing


Spoor 3 gaat dus over wat jij als begeleider doorheen het schooljaar bewust en vanuit jezelf aanbiedt met de specifieke bedoeling om op cultuurbeschouwing te focussen. Het gaat om interventies doorheen het jaar die komen en terug gaan maar wel bewust zijn. Wanneer ze permanenter worden verhuizen ze naar de vaste werking.


Welke activiteiten, vragen, symbolen, voorwerpen, verhalen heb je het voorbije schooljaar al zelf ingebracht om de kinderen te triggeren en uit te nodigen tot cultuurbeschouwing? In welke mate geef je de kinderen impulsen met als focusdoel:

  • Bewust situaties creëren om met aandacht te ervaren en te beschouwen.

  • Oefenen in het stellen van vragen

  • Ontwikkelen van een open en empathische houding


Bijvoorbeeld:

  • Af en toe kringmoment ‘de zolder van oma’ waar je iets meebrengt dat kinderen niet kennen

  • Kunstwerk maken geïnspireerd door Dalí's 'Volharding der herinnering'. Kinderen uitnodigen om na te denken hoe je omgaat met de eeuwig voorbijgaande tijd. Ontdekken dat verschillende religies verklaringen of verhalen hebben over 'het begin van de tijd'.

  • Boek voorlezen rond 'rouw en verlies' en hier enkele levensvragen uit filteren

3 weergaven0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Comments


bottom of page