top of page

Gluren bij de buren: filosoferen

Bijgewerkt op: 24 apr.

Via Centrum Kinderfilosofie Via ExploRatio, expertisecentrum kritisch denken verbonden aan Odisee Hogeschool


Filosoferen stimuleert leerlingen om samen na te denken over grote vragen en complexe samenlevingsvraagstukken. Cultuurbeschouwing en filosoferen liggen heel dicht bij elkaar:

  • Je denkt breed en overweegt alle pistes

  • Je beseft dat er niet één antwoord of één juiste weg is

  • Je oefent in het stellen van vragen

  • Je stelt je onderzoekend op

  • Je ontwikkelt een kritische geest

  • Je ontdekt de laagjes van je eigen innerlijk kompas in hoe je filosofeert

Wat is filosoferen?

(Overgenomen van Centrum Kinderfilosofie) Filosoferen schept ruimte en tijd voor vragen van kinderen. Kinderfilosofie gaat altijd over vragen die kinderen de moeite waard vinden om te stellen en onderzoeken. 

Denkvaardigheden

Als kinderen filosoferen staat het zelfstandig denken centraal. Ze onderzoeken vragen waarop geen eenduidig antwoord is. Vragen als Wie was de allereerste mens? Als je dood bent, ben je er dan niet meer? Mag je dieren eten?. Kinderen ontwikkelen zo denkvaardigheden als analyseren, inventariseren, bevragen, logisch redeneren en argumenteren. 

Samen denken

Filosoferen is samen denken. Kinderfilosofie is gericht op het leren verwoorden en onderzoeken van het eigen wereldbeeld en dat van anderen. Kinderen pluizen samen hun gedachten uit. Hoe denkt het ene kind erover, en hoe denkt het andere kind erover? Komt het overeen of denken ze anders over de dingen? Filosoferen gebeurt in een veilige omgeving, zodat kinderen in vrijheid kunnen zeggen wat ze denken. Ze voelen zich vrij om het met elkaar oneens te zijn en om van gedachten te veranderen.


Meer weten?

Om in de klas te gebruiken

1 weergave0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Comments


bottom of page