top of page

5. Wereldoriëntatie

Het cahier W.O. gaat over meer dan wereldoriëntatie alleen... maar het gaat natuurlijk ook wel over wereldoriëntatie! Tijd om de eindtermen voor W.O. eens in de diepte te verkennen.

Duur

Het duurt gemiddeld 45 minuten om de filmpjes te bekijken en de opdrachten te doen.

Materiaal

Leerboekje

W.O.-waaier

Materiaallijst uit cahier W.O. (blz. 47 tot 49 in versie zonder lijntjes)

Jouw klaslokaal

Korte inhoud

Wereldoriëntatie heeft zes deeldomeinen. We willen die ervaringsgericht realiseren, niet met handboeken. Daarom is het cruciaal dat je die minimumdoelen goed in de vingers hebt.

Vorig hoofdstuk 

Het cahier W.O. formuleert geen tussendoelen zoals een klassiek leerplan. Het geeft wel een handleiding om samen met de klasgroep en tijdens het proces zelf doelen te maken.

Filmpje: ervaringsgericht aan W.O. werken

Korte inhoud filmpje: 

Als kwaliteitsvol onderwijs een medaille is, dan zijn ervaringsgericht werken en doelgericht werken elk een kant van die medaille. We willen met de eindtermen werken, niet tegen hen. Daarom is het erg belangrijk dat je die minimumdoelen (dat is de verzamelnaam van ontwikkelingsdoelen en eindtermen) goed in de vingers hebt. De W.O.-waaier is hier een heel handig geheugensteuntje voor.

Laat ons even in die minimumdoelen duiken en zien of en hoe we die ervaringsgericht kunnen aanpakken.

Opdracht: concretiseer enkele minimumdoelen in je klaspraktijk

  1. Blader door de W.O.-waaier. Pik er één doel per deeldomein uit.

  2. Loop door je klas met die zes doelen. Onderzoek hoe die worden geprikkeld? Bijvoorbeeld: Historische periodes kennen --> er hangt een tijdlijn in de klas, er zijn boeken uit elke historische periode.

  3. Bij welk doel vind je vlot veel aanknopingspunten in de klas, bij welke minder? Noteer dit in je leerboekje. 

  4. Hang de pictogrammen van W.O. op in je klas (een goede plek is de kring) of druk ze af op een poster zodat je die er steeds bij kan nemen met de kinderen.

De klas van Karolien Ibens in De Witte Merel (Ekeren) kleuters - 2
  1. Ga nu met de materiaallijst door je klas.

  2. Onderzoek: welke boeken staan er in de bib, welke stappenplannen of hulpmiddeltjes kunnen kinderen gebruiken bij een onderzoek, welke tekeningen of werkstukken hangen uit, zijn er hoeken met een bepaald thema of een bepaalde functie, hoe en waar hangt de tijdlijn en kaarten en zijn die zichtbaar genoeg,...

  3. Inventariseer welk materiaal eventueel nog aangekocht zou moeten/kunnen worden.

Filmpje: ervaringsgericht aan W.O. werken

Verdieping: ronde(vraag) > werkstuk of onderzoek > project

Wereldoriëntatie komt meestal aan bod in rondes, werkstukjes, onderzoekjes en projecten. Tweejaarlijks bieden we de vorming 'Van ronde tot project' aan. Je krijgt er inzicht in de kracht van doelgericht ervaringsleren en hoe die concreet in deze technieken tot uiting komt. We delen met jou alvast onze inzichten en materiaal.

Zwarte vloerlamp

Reflectiemoment

Hoofdstuk 5 is bijna afgerond!

Tijd voor een reflectiemoment.

Neem er je leerboekje bij.

  1. Wat is je algemeen gevoel bij die W.O.-waaier? Hoe wil je die gebruiken in je klas?

  2. Denk even terug aan je lerarenopleiding of vorige werkplek. Hoe stond je toen tegenover wereldoriëntatie? In welke mate voel je die houding veranderen?

  3. Welk ontwikkelingsdoel of eindterm sprong je in het oog? Hoe wil je die stimuleren de komende dagen bij de leerlingen? Denk aan de ervaringscyclus!

Hoofdstuk 5 'Wereldoriëntatie' is voltooid! Klik op de pijl om verder te gaan naar hoofdstuk 6 'Drie sporen'

bottom of page