top of page

Groot onderhoud op de agenda oefening 2

Ook een geoliede machine moet goed onderhouden worden. In deze oefening werk je een jaarlijks groot onderhoud  uit. We voorzien reflectievragen en opfrisopdrachten.

Gebruik de groene pijlen bovenaan en onderaan elke pagina om naar een vorige of volgende oefening te gaan.

Jaarlijks groot onderhoud
Je voelt ongetwijfeld dat cahier W.O. nu serieus op de voorgrond staat en dat je hoofd snel de link maakt. Dat is omdat er nu veel aandacht voor is en de implementatie als prioriteit benoemd werd op jullie school. Maar je kan niet elk jaar cahier W.O. op de voorgrond plaatsen. Het is de bedoeling dat alles een beetje meer op automatische piloot kan verlopen. Maar een jaarlijks groot onderhoud is zeker geen overbodige luxe!

Opdracht

Cahierreflex

De cahiercoach en/of het kernteam cahier W.O. blijven het aanspreekpunt op school voor het cahier én voor wereldoriëntatie. Het is belangrijk dat iemand de cahierreflex blijft opnemen en bij een nieuwe afspraken of materialen het afsprakendocument aanvult en de teamleden er attent op maakt dat dit ook hoort bij het cahier W.O. Bijvoorbeeld:

  • een nieuwe samenwerking met het rusthuis in de straat --> iets om toe te voegen aan 'kansen in de omgeving' en bij 'voelspriet 3'

  • een nieuw digitaal systeem op school --> onderzoeken hoe dit de registratie-afspraken van het cahier W.O. beïnvloeden

  • een nieuwe visietekst --> aangeven dat dit voelspriet 2 versterkt, onderzoeken hoe die nieuwe visietekst zich kan laten inspireren door de Visie op onderwijzen en leren uit het cahier W.O.

Duid een verantwoordelijke aan die instaat voor de cahierreflex.

Laat duidelijk weten aan het team wie die persoon is en wat zijn of haar mandaat is.

Spreek af in welke mate die persoon kan rekenen op de coördinator.

Werken in fases

De kans is groot dat jullie een schooleigen leerlijn maakten voor het meest dringende deeldomein maar dat je voelt dat er ook nog een leerlijn nodig is voor andere deeldomeinen. Er is echter beslist dat cahier W.O. nu niet meer in de focus staat op school en dat er niet elke teamvergadering rond gewerkt kan worden. Wat nu?!

  • Een leerlijn maken kan op zich vlot gaan met behulp van de kleurenoefening en de tips in stap 5 oefening 3

  • Maak een afweging tussen met de hele groep en met een kernteam: een kernteam onderzoekt en experimenteert, het volledige team kan feedback geven en uittesten

  • Kies zoveel mogelijk voor wat dringend is en hoog op de agenda staat van iedereen. Dat heeft het meeste kans op slagen.

  • Durf de hulp inroepen van andere cahiercoaches en vraag gerust of zij eventueel leerlijnen of tips kunnen delen

  • Omarm het prachtige risico van onderwijs, durf vertrouwen in jullie pedagogisch project en in de professionaliteit van de begeleiders. Ga er gerust van uit dat heel wat minimumdoelen bereikt worden door de manier waarop jullie werken én probeer vooral de voelsprieten te versterken eerder dan een volledige leerlijn uit te schrijven.

Opfrisopdrachten en oefeningen plannen voor het team

Heel wat oefeningen uit de implementatiegids zijn relevant voor de gehele schoolwerking. We raden je aan om in te plannen wanneer, hoe en wat je wil opfrissen met het team. Enkele ideeën:

Op enkele pedagogische werkvergaderingen een stukje uit de kijkwijzer Kwaliteitsvol projectwerk overlopen en bespreken.

Om de twee jaar laat je begeleiders de Google Spreadsheet met de kleurtjes opnieuw invullen. Zo ontdek je nieuwe noden en kan je zoeken hoe je hun voelsprieten kan versterken. Die oefening toont ook in welke mate er dringend nood is aan een leerlijn voor een ander deeldomein.

Start of eindig het werkjaar met de voelsprietoefening: waar voelt elk teamlid zich sterk in en waar wil elkeen nog in groeien? Elk teamlid kan een afgebakend engagement uitspreken: "ik wil dit jaar in minstens twee projecten ouders betrekken als expert rond een thema" of "ik wil volgend jaar drie keer gaan hospiteren in een andere FOPEM-school die top is in het organiseren van een vrije werktijd." TIP: je kan de cahiercoaches van elke school contacteren voor dergelijke vragen maar je kan ook steeds een kijkje nemen in het paspoort. Daar geeft elke FOPEM-school aan waar ze sterk in zijn.

Om de twee jaar check je de vaste werking nog eens: is die nog kwaliteitsvol? Zijn sommige deeldomeinen wat naar de achtergrond verdwenen? Is er een nieuw inzicht uit een artikel of boek dat jullie willen toepassen?

Start een pedagogische studiedag of werkvergadering met een inspirerend voorbeeld uit het verzameldocument rond de voelsprieten.

Als je graag een extra studiedag ineen steekt om één of meerdere dingen op te frissen, kan je steeds het draaiboek en sjabloon voor een studiedag cahier W.O. gebruiken. Dit deelden we uit aan de cahiercoaches die een studiedag gingen voorbereiden voor hun team op 25/1/2021.

Tijdens een teamweekend kan je aan de hand van storytelling de sfeer versterken, nieuwe collega's mee nemen in de school én de stiekem de voelsprieten aanscherpen.

Stimuleer teamleden om met de W.O.-waaier door hun school of klas te lopen. Wat willen ze aanpassen? Hoe kunnen ze de omgeving stimulerender maken? Welk lopend thema kan verrijkt worden met één van de zes deeldomeinen?

Neem geregeld de tijd om met het team de voelsprieten echt te trainen. Via een uitgebreide werkvorm kan je de koppen bij elkaar steken om een vraag van de kinderen vanuit verschillende hoeken te verrijken.

DOEL

 - het kwaliteitsbeleid verder uitbouwen

- een strategie uitdenken om cahier W.O. op een zinvolle maar haalbare manier te onderhouden

bottom of page